KLIEN TERDAHULU

Klien terdahulu merangkumi Kementerian, Jabatan Kerajaan, Badan-Badan Berkanun, syarikat-syarikat swasta serta orang perseorangan.

Berikut adalah senarai klien terdahulu;

 • Kementerian Pelancongan Malaysia
 • Kementerian Belia dan Sukan Malaysia
 • Kementerian Pertahanan Malaysia
 • Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan  Malaysia
 • Kementerian Kesihatan Malaysia
 • Kementerian Pertanian Malaysia
 • Kementerian Pendidikan Malaysia
 • Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga
 • Kementerian Luar Negara
 • Kementerian Dalam Negeri
 • Kementerian Pengangkutan Malaysia
 • Kementerian Tenaga Teknologi Hijau Dan Air
 • Kementerian Perdagangan Dalam Negeri
 • Jabatan Akauntan Negara Malaysia
 • Parlimen Malaysia
 • Jabatan Perdana Menteri
 • Jabatan Peguam Negara
 • Jabatan Perhutanan Malaysia
 • Jabatan Veterinar Malaysia
 • Jabatan Perikanan Malaysia
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • Lembaga Penggalakkan Pelancongan Malaysia
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan.
 • Lembaga Lebuhraya Malaysia
 • Majlis Peperiksaan Malaysia
 • Universiti  Teknologi Malaysia
 • Universiti Putra Malaysia
 • Bursa Saham Kuala Lumpur
 • Agro Bank Malaysia
 • Bank Rakyat Malaysia Berhad
 • Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
 • Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia
 • Forest Research Institute of Malaysia (FRIM)
 • Institut Jantung Negara Sdn Bhd
 • Institut Kefahaman Islam Malaysia
 • Island & Peninsular Berhad
 • Istana Budaya
 • Ibu Pejabat Polis Bukit Aman
 • Keretapi Tanah Melayu Berhad
 • KOPUTRA
 • KLCC Urusharta Sdn Bhd
 • Malaysia Mining Corporation
 • Majlis Perbandaran Ampang Jaya
 • Multimedia Development Corporation Sdn Bhd
 • Perbadanan Usahawan Nasional Berhad
 • Perbadanan Putrajaya Berhad
 • Perbadanan Kraftangan Malaysia
 • Permodalan Nasional Berhad
 • Perpustakaan Negara Malaysia
 • Pertubuhan Keselamatan Sosial
 • Projek Lebuhraya Utara Selatan
 • REHDA
 • Shapadu Corporation Sdn Bhd
 • Suruhanjaya Pilihanraya Malaysia
 • Telekom Malaysia Berhad
 • Celcom M Berhad
 • Petronas Dagangan Berhad
 • BERNAMA